Belangrijk om te weten als u een taxateur in de arm wilt nemen

Een goede taxatie is goud waard en geeft u zekerheid over de waarde van uw eigendommen. Wij hebben jarenlange ervaring in ons eigen werkgebied, onder meer opgedaan als zelfstandig ondernemer. Uniek is het eigen agrarisch taxatiemodel dat wij in overleg met banken en brancheverenigingen ontwikkelen. Een model dat rekening houdt met elk aspect dat invloed kan hebben op de waarde van een object.

Taxeren voor verschillende doeleinden

Taxatiebureau Nederland taxeert voor verschillende doeleinden, zoals:

  • financiering
  • fiscaal
  • wijziging ondernemingsstructuur
  • bedrijfsovername
  • aankoop
  • verkoop
  • jaarrekening
  • uitbreidingsinvesteringen
  • duurzaamheidsinvesteringen

Helderheid over waardebegrippen

Er bestaat niet één ‘waarde’. Afhankelijk van het doel waarvoor de taxatie dient te worden uitgevoerd. Voor het bepalen van de marktwaarde zijn diverse berekeningsmethodieken mogelijk. Deze worden afgestemd op de feitelijke situatie. De verschillende waardebegrippen zijn onder andere: marktwaarde (eventueel met bijzonder uitgangspunt), waarde economisch verkeer (WEV) of waarde economisch verkeer agrarische bestemming (WEVAB).

Met betrekking tot bedrijfsonroerend goed zijn onder andere de volgende waardebegrippen van belang: de marktwaarde in verhuurde staat, markthuurwaarde en de residuele grondwaarde. 

Met de expertise van Taxatiebureau Nederland heeft u de zekerheid dat de waarde van het getaxeerde object aansluit bij de opdracht. 

Goede analyse, complete onderbouwing

Het taxatierapport is het resultaat van een uitgebreide marktanalyse. Wij hebben daarvoor alle expertise in huis. De taxaties van Taxatiebureau Nederland kenmerken zich door een uitstekende onderbouwing. Dit is ook de reden dat financiers, investeerders en de Belastingdienst onze taxaties waarderen.